fbpx

Të gjitha aktivitetet pas vendimit të Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor për periudhën nga 13.06.2020 deri në 25.06.2020 të qershorit të këtij viti për persona nën mbikëqyrje shëndetësore dhe izolim shtëpiak dhe persona në karantinë shtetëror

Објавено на: 26.06.2020 | 16:06
Категории: Njoftime

Shtabi kryesor koordinues i krizës, ka dorëzuar kërkesë deri te Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor lidhur me pezullimin e vlefshmërisë së vendimeve të lëshuara për izolim shtëpiak për personat që janë kthyer në Republikën e Maqedonisë së Veriut me test PCR negativ të KOVID-19.

Sot më 25.06.2020, Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, konform nenit 136, paragrafi 1, alineja 4 e Ligjit për procedurën e përgjithshme administrative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 124/15 dhe 65/18) ka miratuar Vendim me të cilin pezullohet kryerja e gjitha vendimeve të marra në periudhën nga 13.06.2020 deri më 25.06.2020 për vendosjen e personave nën mbikëqyrje shëndetësore dhe izolim shtëpiak të cilët kanë hyrë në Republikën e Maqedonisë së Veriut me test PCR negativ të KOVID-19 dhe deklaratë të nënshkruar, si dhe vendimet e lëshuara për persona të cilët lirohen nga karantina shtetërore me test PCR negativ të KOVID-19, pas kthimit të tyre në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nga një vend me rrezik të lartë/të mesëm për KOVID-19,  ndërsa aktivitetet e zbatuara për të njëjtat vendime anulohen.

Vendimi, konform Ligjit do të publikohet në “Slloboden Peçat” gjatë dy ditëve radhazi duke filluar nga 26.06.2020 dhe pastaj në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Последна прес-конференција

Последна седница

w

Како се шири вирусот?

Како да се заштитам?

Преземете ја „Koronavirus MK“ апликацијата и добивајте ги сите последни информации и известувања директно на вашиот мобилен телефон или таблет. 

Get it on Google Play

blank

Останати вести

Kontrollo ne www.kupuvamdomasno.gov.mk

Kontrollo ne www.kupuvamdomasno.gov.mk

Secili qytetar prej sot mund të kontrollojë nëse është shfrytëzues i kartelës pagesore vendore. Listat e shfrytëzuesve në përputhje me kriteret e përkufizuara me dekretin e Qeverisë janë përpiluar edhe lista përfundimtare është publikuar në ueb-faqen...

Prej sot tërësisht ndalon të vlejë Vendimi për ndalesë dhe regjim të posaçëm të lëvizjes së qytetarëve në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Prej sot tërësisht ndalon të vlejë Vendimi për ndalesë dhe regjim të posaçëm të lëvizjes së qytetarëve në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ky vendim është miratuar në bazë të analizës së detajuar për periudhën e deritanishme tremujore, që kur u...