fbpx

Rekomandime për mënyrën e sjelljes së punonjësve në kapacitetet prodhuese të cilët prodhojnë produke ushqime dhe thertoreve

Објавено на: 10.04.2020 | 11:04
Категории: Njoftime

Kompanive të cilat kryejnë veprimin e prodhimit të prodhimeve ushqimore, u rekomandohet procesi i prodhimit të organizohet në këtë mënyrë:

1. Në zonat ku drejtpërdrejt kryhet procesi i prodhimit të limitohet numri i punonjësve deri në atë masë ku punonjësit duhet të jenë në distancë prej 1.5 deri në 2 m.

2. Në thertoret për shkak të specifikës së procesit të prodhimit, distanca mund të jetë deri në 1.5m.

3.Punonjësit e kanë për obligim të mbajnë maska mbrojtëse.

Punonjësit në thertore maskën ta ndërrojnë në çdo 2 deri në 4 orë ose në rast të dëmtimit apo të ndotjes me gjak ose me ndonjë papastërti tjetër.

4.Në vetë zonën është e obliguar të sigurohet mjet për dezinfektim të duarve dhe hapësirave të punës.

5.Gjatë orarit të punës nga ana e punonjësve të respektohen masat e përgjithshme të rekomanduara për nivel më të lartë të higjienës personale dhe të përgjithshme (larje e shpeshtë e duarve dhe mjeteve dhe pajisjeve të punës).

6.Të ndalohet grupimi gjatë kohës së pauzës në grupe më të mëdha prej maksimum 5 persona.

7.Të bëhet ajrosja e shpeshtë e ambienteve të punës, gjegjësisht më shpesh gjatë ditës dhe nëse është e mundur (nëpërmjet ventilimit natyral dhe artificial).

8. Zbatim i rregullt i  PMP/PHM bazuar në principet ARPKK principet.

9.Në rast të rastit vërtetuar pozitiv laboratik të COVID-19 të punëtorit (me ose pa simptome), personi menjëherë izolohet dhe dërgohet në shtëpi dhe këshillohet MENJËHERË të kontaktojë mjekun amë.

10. Personi përgjegjës i kompanisë e njofton Qendrën për Shëndet Publik (QSHP) dhe iu dorëzon të dhëna të kompletuara të punëtorit pozitiv me COVID-19 (emër dhe mbiemër, adresë, tel.nr.) përgatit listë të personave të cilët në pajtim me vendin e punës janë në afërsi (afër tij, para dhe pas) në vendin e punës të punonjësit pozitiv i cili dërgohet në shërbim epidemiologjik të QSHP-së

11.Pas inspektimit epidemiologjik të kryer nga ana e QSHP dhe inspektimi i kryer për rrezik, definohet lista e personave të cilët me vendim nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor vendosen nën mbikëqyrje shëndetësore për izolim shtëpiak në afat prej 14 ditëve.

12.Pas pastrimit të zonave/ambienteve dhe dezinfektimit nga ana e institucionit të autorizuar për DDD, vazhdohet me procesin normal të prodhimit.

13. Të shmanget kontakti i personave të punësuar nga zonat mes vete gjatë procesit të punës, ndërsa veçanërisht me punonjësit administrativ.

14. Në rast të nevojës nga puna administrative: nënshkrim i dokumenteve të realizohet vetëm përmes një personi të caktuar i cili do të ketë pajisje mbrojtëse me vete (maskë mbrojtëse dhe doreza).

15.Personat të obliguar për sigurimin e objektit të mbajnë gjithashtu pajisje mbrojtëse.

16. Vozitësit të cilët distribuojnë prodhime të gatshme, repromaterialeve, dokumenteve në letër, gjithashtu të mbajnë pajisje për mbrojtje personale.

17. Të mos mbahen mbledhje/kolegjiume dhe të njëjtat të realizohen me telefon ose mail në rast se është e mundshme, ose në sallë duke respektuar largësinë me njëri tjetrin nga 1,5 deri në 2,0m

Последна прес-конференција

Последна седница

w

Како се шири вирусот?

Како да се заштитам?

Преземете ја „Koronavirus MK“ апликацијата и добивајте ги сите последни информации и известувања директно на вашиот мобилен телефон или таблет. 

Get it on Google Play

blank

Останати вести

Të gjitha aktivitetet pas vendimit të Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor për periudhën nga 13.06.2020 deri në 25.06.2020 të qershorit të këtij viti për persona nën mbikëqyrje shëndetësore dhe izolim shtëpiak dhe persona në karantinë shtetëror

Të gjitha aktivitetet pas vendimit të Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor për periudhën nga 13.06.2020 deri në 25.06.2020 të qershorit të këtij viti për persona nën mbikëqyrje shëndetësore dhe izolim shtëpiak dhe persona në karantinë shtetëror

Shtabi kryesor koordinues i krizës, ka dorëzuar kërkesë deri te Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor lidhur me pezullimin e vlefshmërisë së vendimeve të lëshuara për izolim shtëpiak për personat që janë kthyer në Republikën e Maqedonisë së Veriut me test PCR...

Kontrollo ne www.kupuvamdomasno.gov.mk

Kontrollo ne www.kupuvamdomasno.gov.mk

Secili qytetar prej sot mund të kontrollojë nëse është shfrytëzues i kartelës pagesore vendore. Listat e shfrytëzuesve në përputhje me kriteret e përkufizuara me dekretin e Qeverisë janë përpiluar edhe lista përfundimtare është publikuar në ueb-faqen...

Prej sot tërësisht ndalon të vlejë Vendimi për ndalesë dhe regjim të posaçëm të lëvizjes së qytetarëve në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Prej sot tërësisht ndalon të vlejë Vendimi për ndalesë dhe regjim të posaçëm të lëvizjes së qytetarëve në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ky vendim është miratuar në bazë të analizës së detajuar për periudhën e deritanishme tremujore, që kur u...