fbpx

Parashtro pyetje përmes formës

[cf7form cf7key=”untitled”]

Kontakte të shërbimeve PR

Zëdhënësi i Qeverisë

+389 76 445 907 – Muamet Hoxha

Zyra e zëdhënësit të Qeverisë

+389 2 3134 817 lok. 234 – Zyra e zëdhënësit

+389 3118 022 лок. 274 – Sektori për marrëdhënie me publikun

Ministria e Mbrojtjes

Lidija Jançovska Hristova
+389 2 328 2048
lidija.jancovska@mod.gov.mk

Sonja Kramarska
+389 2 328 2432
sonja.kramarska@mod.gov.mk

Ministria e Punëve të Brendshme

Zëdhënës të SPB
mvrjavnost@gmail.com

Ministria e Shëndetësisë

contact@zdravstvo.gov.mk
+389 2 3112 500