fbpx

Masat e Ministrisë së Shëndetësisë

Në këtë faqe mund ti lexoni të gjitha masat e ndërmarra nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë në luftën kundër COVID-19.

Rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë

Rekomandime për të moshuarit, personat me sëmundje kronike dhe gratë shtatzëna

U rekomandohet të moshuarve dhe kategorive të qytetarëve me rrezik të lartë me sëmundje kronike të zvogëlojnë lëvizjen dhe të shmangin transportin publik.

Përcaktohen këto kategori të personave të cilët duhet të lirohen nga puna dhe aktivitetet e punës bazuar në vërtetimin e dhënë nga mjeku amë për këto gjendje:

  • Sëmundjet respiratore kronike;
  • Sëmundje të rënda kardiovaskulare;
  • Diabet – TIP1;
  • Sëmundje malinje; dhe
  • Gjendje imuno-kompromituese.

Dërgohet konkluzion dhe rekomandim nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut deri te të gjitha organet e administratës shtetërore dhe njësite e vetëqeverisjes lokale për ndalesë e përkohshme e obligimeve të punës (të mos shkojnë në vendin e punës dhe të qëndrojnë në shtëpitë e tyre) për gratë shtatzëna dhe personat me sëmundje kronike.

Masa të ministrive

Çfarë po ndërmarrin ministritë në luftën kundër infektimit me COVID-19, shkaktuar nga koronavirusi i ri?

Klikoni në emblemat për të zbuluar më shumë.

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank