fbpx

Masat e Ministrisë së Punëve të Jashtme

Në këtë faqe mund ti lexoni masat kyçe të ndërmarra nga ana e Ministrisë së punëve të Jashtme në luftën kundër COVID-19.

Këshilla për udhëtim jashtë shtetit

Këshillat për udhëtim janë burim i informacioneve për qytetarët të cilët udhëtojnë në shtete të tjera. Këto këshilla do tu ndihmojnë të sjellni vendime të informuara lidhur me sigurinë tuaj derisa qëndroni jashtë shtetit.

Më shumë informacione në këtë link: Këshilla për udhëtim jashtë shtetit.

s

Të gjithë udhëtarët që vijnë nga vendet me rezik të lartë dhe të mesëm në mënyrë të obliguar duhet të qëndrojnë në vetizolim për 14 ditë në shtëpitë e tyre dhe t’u paraqiten organeve kompetente nëse ndjejnë simptoma.

Pasojnë sanksione për të gjithë ata që do ta shkelin masën e obliguar të vetizolimit!

Përfaqësitë Diplomatike Konsullare të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Masa të ministrive

Çfarë po ndërmarrin ministritë në luftën kundër infektimit me COVID-19, shkaktuar nga koronavirusi i ri?

Klikoni në emblemat për të zbuluar më shumë.

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank