fbpx

Kontakte

Në këtë faqe mund t’i gjeni të gjitha numrat e telefonit dhe postat elektronike lidhur me masat për menaxhim me COVID-19.

0800 002 03

Qendra nacionale e thirrjeve për informim

Nëse keni simptome, paraqituni te mjeku juaj amë!

Nëse i ndjeni simptomet e COVID-19, menjëherë paraqituni te mjeku juaj amë. Përmes një ankete epidemiologjike do të vërtetohet nëse duhet të testoni.

Nëse ka nevojë, përmes “Termini im”, do t’ju caktohet koha dhe vendi i saktë i testimit.

Mbështetje psikologjike

Mbështetje psikologjike përmes telefonit për ata qytetarë dhe grupet e rrezikuara të pacientëve të cilëve u nevojitet kjo mbështetje:
blank

Mbështetje psikologjike të prindërve që i kanë fëmijët në moshë parashkollore ose shkollore

072 912 676

 

blank

Mbështetje psikologjike të personave të rritur në vetëizolim

072 919 009

blank

Mbështetje psikologjike për qytetarët e Komunës së Dibrës dhe Komunës Qendër Zhupë, në bashkëpunim me Spitalin e Përgjithëm të Dibrës

070 241 807

Denonconi parregullsi të tregut

Denonconi objektje hotelierike në të cilët ka mysafir ose çmime të ngritura në mnyrë drastike të produketeve bazë dhe mjeteve për dezinfektim.

191

Inspektorati Shtetëror i Tregut

151 31

Inspektorati Shtetëror i Punës

0800 255 55

Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor

0800 322 22

Agjencia për Ushqim dhe Veterinarisë

prijavi@malmed.gov.mk

Agjencia për Barna dhe Pajisje Mjekësore

prijavi@dti.gov.mk

Inspektorati Shtetëror për Transport

Ekipe kujdestare të Kryqit të Kuq

Kryqi i Kuq në Shkup organizon 10 ekipe mobile për ndihmën e të moshuarve, personave të plogësht që jetojnë vetëm, personave me sëmundje kronike, familjeve me persona me nevoja të posaçme, prind të vetëm dhe kategori të tjera të rrezikuara të qytetarëve, për prokurimin e barnave, prodhimeve udhqimore, dhe preparateve higjienike.

Ekipe mobile në Shkup – 08:30 – 12:30

Ekipi mobil

Telefonia celulara

Telefonia fikse

Qendër 070 297 166 02 3115 029
Kisella Vodë 071 349 225 02 3211 417
Çair 070 208 383 02 2621 924
Karposh 071 349 230 02 3068 806
Gazi Babë 071 243 078 02 2529 153
Ekipe për persona të pastrehë 02 3096 227

SOS linja telefonike

Mbështetje psikosociale për menaxhim më të mirë të stresit nga gjendja aktuale.

Pleq dhe persona të plogësht 075 352 246
Qytetrët e tjerë 071 379 119

Kontaktet e tjera

INFORMACIONE DHE PYETJE ADMINISTRATIVE
Institucioni Personi për kontakt e-mail telefon
MSH Elena Ristoska administrativniprasanjakorona@zdravstvo.gov.mk 076 445 967
MSH Sanja Sazdovska administrativniprasanjakorona@zdravstvo.gov.mk 075 268 829
MPPS Martina Ivanovska mivanova@mtsp.gov.mk 072 278 043
MPPS Ivona Kusakatska ikusakatska@mtsp.gov.mk 070 329 383
MM Dragan Karulovski dragan.karulovski@mod.gov.mk 02 328 2539
MM Besim Hasalari besim.hasalari@mod.gov.mk 02 328 2535
ME Aleksandra Spasevska aleksandra.spasevska@economy.gov.mk 071 351 353
ME Bojana Josifovska bojana.josifovska@economy.gov.mk 02 3093 452

ISHP Shkup

QSHP Veles

NJR Gostivar

SHSH Shkup

QSHP Koçan

NJR Gjevgjeli

QSHP Shkup

QSHP Kumanovë

QSHP Manastir

QSHP Ohër

QSHP Tetovë

QSHP Prilep

QSHP Shtip

QSHP Strumicë

Masa të ministrive

Çfarë po ndërmarrin ministritë në luftën kundër infektimit me COVID-19, shkaktuar nga koronavirusi i ri?

Klikoni në emblemat për të zbuluar më shumë.

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank