Të rejat e fundit

Të gjitha aktivitetet pas vendimit të Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor për periudhën nga 13.06.2020 deri në 25.06.2020 të qershorit të këtij viti për persona nën mbikëqyrje shëndetësore dhe izolim shtëpiak dhe persona në karantinë shtetëror

Të gjitha aktivitetet pas vendimit të Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor për periudhën nga 13.06.2020 deri në 25.06.2020 të qershorit të këtij viti për persona nën mbikëqyrje shëndetësore dhe izolim shtëpiak dhe persona në karantinë shtetëror

Shtabi kryesor koordinues i krizës, ka dorëzuar kërkesë deri te Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor lidhur me pezullimin e vlefshmërisë së vendimeve të lëshuara për izolim shtëpiak për personat që janë kthyer në Republikën e Maqedonisë së Veriut me test PCR...

blank

MBROHU NGA KORONAVIRUS

Ta parandalojmë së bashku përhapjen e virusit.
Aktivizo tani aplikacionin!

blank
blank
blank

Statistikat e koronavirusit

blank

Masat e Qeverisë për mbrojtje nga COVID-19

blank

Pyetje që parashtrohen shpesh

Ndjeni simptome?

Telefononi menjëherë mjekun tuaj amë ose në qendrën më të afërt për shëndet publik.

0800 002 03

Call qendër nacionale për informim

blank
Mëso më shumë

COVID-19 është sëmundje e shkaktuar nga SARS-CoV-2 virusi

Mëso më shumë COVID-19 është sëmundje e shkaktuar nga SARS-CoV-2 virusi.

Virusi është shkaktar i sëmundjes respiratore akute.Transmetimi nga personi në person është i mundshëm, përmes prekjes dhe pikave të imëta (teshtimës, kollës dhe të ngjashme).

Përvojat e para tregojnë se personat më të moshuar dhe personat me sëmundje kronike janë më shumë të rrezikuar prej komplikimeve dhe formave të rënda të sëmundjes. Periudha e inkubacionit të virusit është më së shumti 14 ditë, në të cilin personat e infektuar nuk shfaqin simptome, por mund ta transmetojnë virusin te persona të tjerë.