fbpx

Советот на Народна банка на Република Северна Македонија направи регулаторни измени со кои што ги релаксира регулаторните барања на деловните банки, со кои се овозможува банките и штедилниците на повеќе начини да им го олеснат финансискиот товар на граѓаните и фирмите погодени од корона кризата.

Олеснувањата можат да бидат:

  • Замрзнување или грејс период за отплата на кредитите
  • Пролонгирање на исплатата на подолг период (место 180 месеци на 250 месеци)
  • Пониска каматна стапка
  • Одобрување на нов поповолен кредит за рефинансирање на постоечкиот
  • Се зголемува рокот за еден кредит да стане нефункционален од 90 дена на 150 дена.

Сите мерки кои се однесуваат на кредити имаат важност до 30 септември 2020. 

Преку користење на мерката, банките можат да ги изменат и олеснат условите под кои се одобрени кредитите без да се склучуваат анекси кон договорите за да нема потреба корисниците на кредитите да одат на шалтери на банки и штедилници.