Мерки на Владата

Владата на Република Северна Македонија уште од првиот ден сериозно ја следи и мониторира состојбата со заразата од Коронавирусот и согласно препораките од Светската здравствена организација и мерки за заштита на сите граѓани на Републиката.

ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Република Северна Македонија од 19 март, 2020 година се наоѓа во вонредна состојба.

Сите граѓани се должни да носат лична заштитна опрема на лицето при излегување надвор од својот дом, односно при движење на јавни места и површини од отворен и затворен тип, на пазари, во јавен превоз и при влез во затворени простори каде се собираат повеќе лица (државни институции, маркети, продавници, банки, пошти, чекални, здравствени институции и слично).

Сите граѓани се должни во своите седишта, подружници и објекти во кои ја обавуваат својата дејност, да обезбедат носење лична заштитна опрема на нос и уста од страна на сите физички лица кои работат и да забранат влез и движење низ овие простории на секое физичко лица кое влегува како посетител во овие простории, а кое нема да носи лична заштитна опрема.

Сите домашни и странски физички лица, симптоматски и асимптоматски, на кои им е извршено тестирање за присуство на коронавирус КОВИД-19 во нивниот организам, се ставаат во задолжителна самоизолација и тоа од моментот на земањето на материјалот за тестирање (брис од уста, брис од грло, брис од нос, крв и слично), сé до добивањето на негативен резултат.

Протоколи за олеснување

Забрани за движење на граѓани

M

Секој граѓанин мора да носи лична заштитна опрема на лицето при излегување надвор од својот дом, односно при движење на јавни места и површини од отворен и затворен тип, на пазари, во јавен превоз и при влез во затворени простори каде се собираат повеќе лица.

M

Се забранува собирање во група поголема од две лица, во паркови и на други јавни места и површини.

Забрани за правни субјекти

M

Во објектите во кои се врши трговија на мало може да пазарува најмногу по едно лице на површина од секои 20 метри квадратни, а во објектите со површина помала од 20 метри квадратни може да пазарува само едно лице. Секој трговец е должен да обезбеди заштитна опрема (маски и ракавици) за вработените лица во објектот, а вработените лица се должни заштитната опрема да ја носат постојано во текот на работното време.

M

Банките и штедилниците се должни да постават соодветни ознаки со кои се обележува правецот на движење и запазување на минимум потребното растојание при чекање ред на корисниците пред и внатре во објектот на растојание од најмалку два метра и тоа пред секој шалтер на кој корисниците пристапуваат за вршење финансиски услуги, како и во дијаметар од 10 метри пред влезот на објектот.

M

Да се ослободат од работа лицата со попреченост кои одат со
придружба.

M

Да се прекине воспитно-образовниот процес и наставата во сите детски градинки, основни и средни училишта, високо-образовни установи и во јавните научни институти.

M

Да се прекинат сите воншколски или дополнителни програми, како курсеви за странски јазици и слично.

M

Забранети се масовни собири и настани на отворен и затворен простор, како и сите културни настани и манифестации.

M

Сите угостителски објекти кои вршат подготовка и продажба на храна можат да работат, без посета на потрошувачи (гости) и да остваруваат продажба на алтернативен начин (преку онлајн нарачки, телефонски нарачки и сл.) и да вршат достава или да овозможат самостојно подигнување на нарачката надвор од угостителскиот објект (преку штанд, пулт и сл.).

Забрани за правни субјекти

M

Банките и штедилниците се должни да обезбедат редарска служба при влезот во и при излезот од објектот, за да се запази минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбеди спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и да не дозволи влез во објектот на лица кои не носат заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот.

M

Се забранува одржување на наставата и спроведувањето на обуките и испитите во испитните центри од страна на школите за обука за возачи.

M

Да се затворат сите спортски објекти или вежбални, каде што може да се одржуваат секаков вид на собири и настани.

M

Да се прекине со работата на библиотеките, студентските и ученичките домови, а вработените лица во овие институции да бидат ослободени од работа.

M

Да се затворат кината, театрите, игротеки и музеи и сите други институции каде што може да се одржуваат масовни собири, настани или концерти и други културно-информативни настани.

M

Се забрануваат за одржување и организирање секаков вид на јавни приватни собири, без оглед на обемот и бројот на учесници.

M

Да се затворат за посетители сите продавници во молови, освен супермаркети, продавници за храна и аптеки. Останатите правни лица можат да работат и да остваруваат продажба на алтернативен начин (преку нарачки) и да вршат достава на нарачките.

Економски мерки кои Владата ги презема

Владата донесе пакет економски мерки за справување со кризата за да се сочуваат колку што може повеќе работните места на граѓаните и да му се помогне на стопанството.

Економски мерки за погодените компании: Бескаматни кредити од 3.000 до 30.000 евра, субвенционирани придонеси за вработените, намалена каматна стапка за кредити, основање на фонд за поддршка на туризмот.

милиони евра за поволни кредитни линии за компании

%

намалена казнена камата за јавни давачки

N

Субвенционирани придонеси за вработени

N

Намалување на законски затезната камата

N

Ослободување од месечните аконтации од данок на добивка

N

Референтната каматна стапка намалена на 1,75%.

Мерки на министерствата

Што преземаат министерствата во борбата со заболувањето КОВИД-19, предизвикано од новиот Коронавирус?

Кликнете на амблемите за да дознаете повеќе.

Мерки и заклучоци од седници на Владата

Препорачани мерки за лична заштитна според институции

Препорачана лична заштитна опрема (ЛЗО) за време на епидемија на COVID-19, според тип на установи, персонал и вид на активност