Протокол за работа на школите за обука на возачи

Задолжително користење на заштитна маска од страна на кандидатот и инструкторот  при обука на терен со возило После секоја обука на поединечен кандидат, задолжителна е дезинфекција на внатрешноста на возилото Организирање на теоретска настава во училница со почитување на мерките за физичко растојание помеѓу клупите од 1.5м-2.0м и задолжително носење на заштитни маски од слушателите […]

Протокол за работа на школите за обука на возачи

  1. Задолжително користење на заштитна маска од страна на кандидатот и инструкторот  при обука на терен со возило
  2. После секоја обука на поединечен кандидат, задолжителна е дезинфекција на внатрешноста на возилото
  3. Организирање на теоретска настава во училница со почитување на мерките за физичко растојание помеѓу клупите од 1.5м-2.0м и задолжително носење на заштитни маски од слушателите и предавачот
  4. Поставени средства за дезинфекција пред влез во училницата и редовна дезинфекција и одржување на хигиената и проветрување по секое одржано предавање
  5. Три лица е максималниот број лица во возилото при спроведување на полагањата на кандидатот со носење на задолжителна заштитна маска на сите лица во возилото